Regulamin D.W. Mera w Muszynie

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami obowiązującymi w naszym Domu Wypoczynkowym. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego pobytu w naszym Domu Wypoczynkowym.

 

• Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa w D.W. trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 następnego dnia. Opłata uzdrowskowa pobierana jest w kwocie 3,20 zł za dzień pobytu.
• Obowiązkiem gościa jest regulowanie należności za usługi świadczone przez D.W. Mera w momencie meldowania się.
• W przypadku późniejszego przyjazdu lub  wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie należność za całość pobytu nie ulega zmianie. (Podstawa prawna "Ustawa o turystyce" z Dn. 4.12.1997r.)
• Gość ma obowiązek okazać się dokumentem ze zdjęciem niezwłocznie po przyjeździe w celu potwierdzenia tożsamości (Ustawa z 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 r. nr 07 poz.960).
• D.W. Mera uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości i wolnych miejsc noclegowych.
• Życzenie/prośbę przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić gospodarzowi do godz.13.00 w dniu w którym upływa termin najmu pokoju.
• W przypadku grup obowiązuje pisemne potwierdzenie rezerwacji.
• Rezygnacja z rezerwacji powinna być również zgłoszona na piśmie nie później niż 14 dni przed planowanym przyjazdem grupy.
• W przypadku rezygnacji w terminie przekraczającym 14 dni organizator pokrywa 30% planowanych kosztów/wydatków.
• Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych klientów/gości.
• Dzieci poniżej 3 lat mają pobyt bezpłatny.
• W momencie otrzymania kluczy do pokoju stają się Państwo jej gospodarzami. Uprzejmie prosimy o nie zgubienie kluczy.
• Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
• Cisza nocna w D.W. obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
• Osoby odwiedzające muszą opuścić D.W. do godz. 22.00.
• D.W. może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty.
• Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu czy innego pojazdu należącego do gościa.
• Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z winy gościa.
• Ze względu na wymagania (PPOŻ) ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerów.
• Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez gościa będą wysłane na wskazany adres na koszt gościa lub pozostaną do zwrotu przy następnym pobycie.
• W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich gospodarzowi, co umożliwi nam ich niezwłoczną poprawę.

 

Będziemy Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu powyższego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

 

Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego i przyjemnego pobytu w naszym obiekcie.

 

D.W. Mera

Adres: ul. Nowa 34,
33-370 Muszyna

Telefon: +48.18 471 46 73
Telefon: +48.505 94 48 14
E-mail: rezerwacja@meramuszyna.pl